Brussel | Belgium

Smals

Smals ondersteunt en begeleidt de instellingen in de sociale sector en de sector van de gezondheidszorg - en andere overheidsdiensten op hun vraag - bij hun informatiebeheer zodat zij aan hun gebruikers een effectieve en efficiënte dienstverlening kunnen verstrekken. Smals stelt haar competenties ter beschikking voor hergebruik om wederzijdse schaalvoordelen en extra toegevoegde waarde te genereren.

Smals werkt proactief en op duurzame wijze samen met haar leden.

Als vzw hanteert Smals de tevredenheid van haar leden als ultiem appreciatiecriterium en wil zo hun bevoorrechte partner blijven.


Related members

More exposure for your organisation?

Have your organisation listed
    • Rich profile for your organisation
    • Exposure in our professional network
    • More benefits with corporate membership