Sintef Teknologi og Samfunn, Faggruppe for Innovasjon i helsesektoren
Trondheim | Norway

SINTEF is the largest independent research organisation in Scandinavia. SINTEF is a broadly based, multidisciplinary research institute.

Faggruppe Innovasjon i helsesektoren er en tverrfaglig forskningsgruppe som bidrar til nye og forbedrede tjenester i helse- og omsorgssektoren. Vårt fokus er behovsdrevet innovasjon, tjenesteinnovasjon og tjenestedesign. Våre kunder og oppdragsgivere er myndigheter, kommuner, helseforetak og næringsliv. Faggruppen har siden 2005 ledet InnoMed - Nasjonalt program og kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren (www.innomed.no) på oppdrag fra Helsedirektoratet


Related members

Merete Rørvik

Merete Rørvik

View Profile
Anne Karen Aanonli

Anne Karen Aanonli

View Profile
Silje Bøthun

Silje Bøthun

View Profile
Hanne Ekran Thomassen

Hanne Ekran Thomassen

View Profile
Ann Kristin Forshaug

Ann Kristin Forshaug

View Profile

More exposure for your organisation?

Have your organisation listed
    • Rich profile for your organisation
    • Exposure in our professional network
    • More benefits with corporate membership