SINTEF Digital
Trondheim | Norway

SINTEF is the largest independent research organisation in Scandinavia. SINTEF is a broadly based, multidisciplinary research institute.

Faggruppe Innovasjon i helsesektoren er en tverrfaglig forskningsgruppe som bidrar til nye og forbedrede tjenester i helse- og omsorgssektoren. Vårt fokus er behovsdrevet innovasjon, tjenesteinnovasjon og tjenestedesign. Våre kunder og oppdragsgivere er myndigheter, kommuner, helseforetak og næringsliv. Faggruppen har siden 2005 ledet InnoMed - Nasjonalt program og kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren (www.innomed.no) på oppdrag fra Helsedirektoratet


Related members

More exposure for your organisation?

Have your organisation listed
    • Rich profile for your organisation
    • Exposure in our professional network
    • More benefits with corporate membership