Chapter events - Finland

Kaupunkimarkkinointi ja brändäys: case Brand New Helsinki Puhujina Helsingin kaupungilta markkinointipäällikkö Outi Leppälä ja Kuudennen designerit. Ilmoittautuminen avautuu lähempänä ajankohtaa.

Helsingin brändistrategia - haastajasta vaikuttajaksi

Helsinki vuonna 2020 on tunnettu vaikuttavien ihmisten, tekojen ja kohtamisten kaupunkina. Helsingin uusi brändistrategia rohkaisee meitä kaikkia tekemään yhdessä tekoja paremman kaupungin ja arjen eteen.

Helsinki haluaa parantaa asemiaan kilpailussa matkailijoista, investoinneista, tapahtumista ja osaajista. Strategia ottaa kantaa siihen, minkälaisin toimenpitein Helsinkiä kehitetään houkuttelevammaksi kohderyhmien näkökulmasta. Vuoden mittainen suunnitteluprosessi piti sisällään laajan tutkimus- ja asiakasymmärrysvaiheen, jonka pohjalta Kuudes Kerros rakensi vaihtoehtoisia visioita siitä, millainen kaupunki on eri sidosryhmille houkutteleva sekä millainen tulevaisuuskuva inspiroi kaupunkilaisia osallistumaan yhteiseen kehittämiseen.

Markkinointipäällikkö Outi Leppälä/Helsingin kaupunki ja asiakkuusjohtaja Tiina Toivola/Kuudes Kerros kertovat siitä, miten kaupunkibrändi syntyi tuhansien ihmisten ja kymmenien organisaatioiden vuorovaikutuksella. Kerromme, miten kaupunkibrändi on jo nyt alkanut ohjata Helsingin kaupungin toimintaa ja miten se jalkautuu käytännön palveluiden kehitykseen.

Helsingin brändityö on nimetty kansainvälisessä The City Nation Place Awards:issä vuoden 2016 kuuden parhaan strategian shortlistalle. Lue lisää: http://www.citynationplace.com/Award-Finalists-2016


Jäsenilmoittautumiset viikolla 43. Tämän jälkeen ilmoittautuminen avautuu kaikille kiinnostuneille (jos vapaita paikkoja jää). Tervetuloa!