Chapter events - Finland

TIEDOTE 23.4.2018: Ihmiskeskeinen suunnittelu kiinnostaa

Ihmiskeskeinen suunnittelu kiinnostaa

Palvelumuotoilu on yhä keskeisempi osaamisalue liiketoiminnassa ja julkisissa palveluissa. Käyttäjät haluavat entistä parempia palveluja: myös sellaisia, jotka täyttävät ihmisyyden laajempia tarpeita ja joiden kautta he kokevat voivansa osallistua merkitykselliseen tekemiseen. Hinta ei siis ole tulevaisuudessa palvelun ainoa hankintakriteeri, vaan asiakaskokemusta ja palvelun käyttäjän tavoitteita tukevien toimintamallien kehittämistä arvostetaan entistä enemmän.

Service Design Network (SDN) on palvelumuotoilun kansainvälinen ammattilaisverkosto. Suomen SDN-jaoksen loppuunmyyty tapahtuma ”Evolving role of service desing” 25.4. osoittaa, että palvelujen ihmiskeskeisyys ja palvelumuotoilun laajeneva rooli kiinnostaa. Tapahtuman teemat seuraavat palveluliiketoiminnan ja julkisten palvelujen keskeisiä uusia osaamistarpeita. Organisaatioiden tulee taipua vuorovaikutteiseen tekemiseen asiakkaiden odotusten mukaisesti, tulevaisuuden nopeasti muuttuvat reunaehdot on osattava havaita ja hyödyntää ketterästi, palvelujen käyttäjien syvemmät ja inhimilliset tarpeet on pystyttävä huomioimaan. Nämä tekijät yhdessä mahdollistavat aidosti tyydyttävät asiakaskokemukset, joihin sisältyvät yhä useammin myös tarve hyvän tekemiseen ja merkityksellisyyden kokemiseen palveluissa.

HKI SDNC18 -tapahtuma 25.4.

Helsingissä 25.4. klo 9 - 17 järjestettävä konferenssi on toinen Suomessa järjestettävä laajemman yleisön tilaisuus. Alun perin kansalliseksi ajateltu tapahtuma on houkutellut myös muista maista tulevia osallistujia. Tapahtuma myytiin nopeasti loppuun.

Suomen Service Design Network

Suomen SDN-jaos on osa kansainvälistä SDN-palvelumuotoiluverkostoa. Vuonna 2012 perustetun maajaoksen tavoitteena on laajentaa palvelumuotoiluosaamista Suomessa. SDN-Suomen jaoksessa on lähes 800 jäsentä tai rekisteröitynyttä yhteisöseuraajaa. Jaoksemme on kansainvälisesti suhteellisesti suurin 30 muun maajaoksen joukossa. Voittoatavoittelematon SDN-verkosto toimii vapaaehtoisvoimin, ja sen tapahtumiin osallistuu vuosittain tuhansia kävijöitä ja sen kanavia seuraa kymmeniätuhansia palvelumuotoilun ammattilaisia maailmanlaajuisesti.

Palvelumuotoilu lyhyesti

Palvelumuotoilun ytimessä on asiakkaan ja palvelunkäyttäjän tarpeiden selvittäminen ja ennakointi. Muotoiluprosessissa hyödynnetään asiakaskeskeisiä ja osallistavia menetelmiä. Keskeisinä tavoitteina ovat käyttäjien tarpeita vastaavat palvelukokemukset, uudenlaiset innovatiiviset ratkaisut sekä palvelun tarjoajan liiketoiminnallinen kannattavuus. Palveluiden merkitys yhteiskunnassa kasvaa sekä yksityisellä että julkisella puolella, joissa molemmissa palvelumuotoilulla saadaan aikaan merkittäviä tuloksia.

Lisätietoja

Suomen SDN-jaos: https://www.service-design-network.org/chapters/finland

Tapahtuman ohjelma: https://www.service-design-network.org/chapters/finland/headlines/program-for-hki-sdnc18-on-2542018

Teija Hakaoja, SDN Finland Chapter Representative
Puh. + 358 50 325 7207
teija.hakaoja@silverplanet.fi

Tarja Chydenius, SDN National Chapter Board Principal, SDN Finland Co-founder
Puh. + 358 46 856 7369
tarja.chydenius@laurea.fi