Chapter events - Sweden

Konferensen Kundnära affärs- och tjänsteutveckling den 4-5 September i Stockholm.

Läs mer om konferensen här: http://www.abilitypartner.se/kundnara-affars-och-tjansteutveckling.aspx

Fler och fler börjar inse att den som förstår sin kund bäst är den som vinner i längden. Dagens kunder har högre krav, mindre tid och är mer uppdaterade. I den konkurrens och den transparens som råder idag accepterar kunden inte kundupplevelser som inte är riktigt bra. Därför bör tjänster designas med ett utifrån och in perspektiv, där du utifrån kundinsikt omvandlar kundbehov till unika, attraktiva och lönsamma tjänsteerbjudanden. Men det krävs en hel del för att klara av att arbeta med kundbehoven i centrum.

 --